[Highlight] Chân Mây – Rock Version lần đầu được Phương Thanh thể hiện tại FMWV 2022