Đạt Kyo lên ngôi Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 tại Mister Supranational