[Highlight] Lệ Duyên Tình, Ai Mang Cô Đơn Đi được Long Nón Lá thể hiện cực mượt tại FMWV 2022