Kim Duyên và Bùi Xuân Đạt quyết tâm giành Miss & Mister Supranational 2022 cho Việt Nam