Phan Thị Mơ rung động vì Cao Xuân Tài, Phương Thanh chấm thi Fitness Model World Vietnam 2022